BLOG

By J.W. Mulder 27 May, 2016
Wordt u gezien als werknemer of ondernemer?
Belangrijk voor het ondernemerschap is de gezagsverhouding.
Een werknemer is verplicht aanwijzingen van de werkgever te volgen, een zelfstandig ondernemer cq zzp-er is dat niet.
Ook moet de “ondernemer”zich presenteren als ondernemer (visitekaartjes, briefpapier, zakelijke bankrekening) en moet hij/zij ondernemersrisico lopen.

Heeft u als ondernemer nog geen zakelijke rekening incl zakelijke spaarrekening?
Regel dit zo spoedig mogelijk, en breng uw privé-uitgaven (pinnen voor de boodschappen, tanken met de familie auto, winkelen met de kinderen) via deze rekeningen terug tot nihil.


Uw spaarsaldo per 01-01-2016
Een hot item is het beperken van belasting betalen over het vermogen in box 3.
Over 2015 valt er niets meer te regelen, aangezien de peildatum 01-01-2015 is.
Wat we zien bij ondernemers, is, dat zij het overtallig saldo van hun lopende rekening overboeken naar privé in plaats van naar hun zakelijke spaarrekening.
Kijk eerst of je privé per 31-12-2015 niet over het heffingsvrij vermogen heengaat
(in 2015 € 21.330 per belastingplichtige, € 42.660 totaal! met fiscale partner)
Dus overboeken van zakelijk vermogen naar privé is alleen verstandig als je het echt nodig hebt...
Andersom, dus terugboeken van wat inmiddels privé vermogen is, kan echter niet.

Dreig je privé net over het heffingsvrij vermogen te gaan, overweeg dan die ene aankoop dit jaar, of zorg dat een belastingvrije schenking je vermogen doet dalen.
LET OP: ook voor de toekenning van de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget geldt een vermogenstoets.
Verlagen van box 3- vermogen kan ook door vooruitbetaling van de hypotheekrente.
U kunt de hypotheekrente aftrekken die betrekking heeft op maximaal de eerste 6 maanden van 2016. Als door de vooruitbetaling in 2015 er in 2016 wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, bestaat dit recht niet.
Overleg in ieder geval eerst met uw hypotheekverstrekker.

Indien u nog een kleine hypotheek hebt lopen en daardoor geen profijt hebt van de hypotheekrente-aftrek, en u heeft tevens voldoende spaargeld om deze af te lossen,dan raden wij u aan dit te doen.
U bespaart dan immers de te betalen rente. en uw huis is hypotheekvrij.
Doe dit in overleg met uw hypotheekverstrekker.

Investeringen zakelijke ondernemers
Investeringen vanaf € 500 excl. btw tellen mee.
Dit betreft niet 500 envelopjes a € 1 maar bijvoorbeeld een pc van € 650.
Interessant wordt het als het totale bedrag per jaar meer dan € 2300 bedraagt, excl. btw.
U kunt dan gebruik maken van de investeringsaftrek.
Dus kijk even naar uw investeringen dit jaar.
Bent u voornemens volgend jaar ook te investeren dan kan het interessant zijn om eventuele investeringen voor dit jaar naar volgend jaar te verplaatsen.

Doteer aan oudedagsreserve
Ondernemers die winst maken, kunnen deel van die winst aanwenden voor een oudedagsreserve.
Daarvoor moet voldaan worden aan het urencriterium en aan het begin van het kalenderjaar mag de ondernemer de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
De toevoeging verlaagt de inkomstenbelasting. In 2015 is de maximale toevoeging 9.8% van de winst met een maximum van € 8.631.

Verzendkosten
Mocht u gebruik maken van postdiensten, dan berekent u waarschijnlijk geen btw over de verzendkosten die u in rekening brengt. Dit is niet terecht. U valt als btw-ondernemerr niet onder de postwet en dient dan ook normaal btw te bereken over de verzendkosten
By J.W. Mulder 27 May, 2016
Wordt u gezien als werknemer of ondernemer?
Belangrijk voor het ondernemerschap is de gezagsverhouding.
Een werknemer is verplicht aanwijzingen van de werkgever te volgen, een zelfstandig ondernemer cq zzp-er is dat niet.
Ook moet de “ondernemer”zich presenteren als ondernemer (visitekaartjes, briefpapier, zakelijke bankrekening) en moet hij/zij ondernemersrisico lopen.

Heeft u als ondernemer nog geen zakelijke rekening incl zakelijke spaarrekening?
Regel dit zo spoedig mogelijk, en breng uw privé-uitgaven (pinnen voor de boodschappen, tanken met de familie auto, winkelen met de kinderen) via deze rekeningen terug tot nihil.


Uw spaarsaldo per 01-01-2016
Een hot item is het beperken van belasting betalen over het vermogen in box 3.
Over 2015 valt er niets meer te regelen, aangezien de peildatum 01-01-2015 is.
Wat we zien bij ondernemers, is, dat zij het overtallig saldo van hun lopende rekening overboeken naar privé in plaats van naar hun zakelijke spaarrekening.
Kijk eerst of je privé per 31-12-2015 niet over het heffingsvrij vermogen heengaat
(in 2015 € 21.330 per belastingplichtige, € 42.660 totaal! met fiscale partner)
Dus overboeken van zakelijk vermogen naar privé is alleen verstandig als je het echt nodig hebt...
Andersom, dus terugboeken van wat inmiddels privé vermogen is, kan echter niet.

Dreig je privé net over het heffingsvrij vermogen te gaan, overweeg dan die ene aankoop dit jaar, of zorg dat een belastingvrije schenking je vermogen doet dalen.
LET OP: ook voor de toekenning van de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget geldt een vermogenstoets.
Verlagen van box 3- vermogen kan ook door vooruitbetaling van de hypotheekrente.
U kunt de hypotheekrente aftrekken die betrekking heeft op maximaal de eerste 6 maanden van 2016. Als door de vooruitbetaling in 2015 er in 2016 wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, bestaat dit recht niet.
Overleg in ieder geval eerst met uw hypotheekverstrekker.

Indien u nog een kleine hypotheek hebt lopen en daardoor geen profijt hebt van de hypotheekrente-aftrek, en u heeft tevens voldoende spaargeld om deze af te lossen,dan raden wij u aan dit te doen.
U bespaart dan immers de te betalen rente. en uw huis is hypotheekvrij.
Doe dit in overleg met uw hypotheekverstrekker.

Investeringen zakelijke ondernemers
Investeringen vanaf € 500 excl. btw tellen mee.
Dit betreft niet 500 envelopjes a € 1 maar bijvoorbeeld een pc van € 650.
Interessant wordt het als het totale bedrag per jaar meer dan € 2300 bedraagt, excl. btw.
U kunt dan gebruik maken van de investeringsaftrek.
Dus kijk even naar uw investeringen dit jaar.
Bent u voornemens volgend jaar ook te investeren dan kan het interessant zijn om eventuele investeringen voor dit jaar naar volgend jaar te verplaatsen.

Doteer aan oudedagsreserve
Ondernemers die winst maken, kunnen deel van die winst aanwenden voor een oudedagsreserve.
Daarvoor moet voldaan worden aan het urencriterium en aan het begin van het kalenderjaar mag de ondernemer de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
De toevoeging verlaagt de inkomstenbelasting. In 2015 is de maximale toevoeging 9.8% van de winst met een maximum van € 8.631.

Verzendkosten
Mocht u gebruik maken van postdiensten, dan berekent u waarschijnlijk geen btw over de verzendkosten die u in rekening brengt. Dit is niet terecht. U valt als btw-ondernemerr niet onder de postwet en dient dan ook normaal btw te bereken over de verzendkosten
Share by: